325/2013 – Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 € (Π.Δ. 229/1999)

325/2013 – Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 € (Π.Δ. 229/1999)