Αξιολόγηση προσφορών για την υπηρεσία «προσθήκες στο λογισμικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Αξιολόγηση προσφορών για την υπηρεσία «προσθήκες στο λογισμικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Αξιολόγηση προσφορών για την υπηρεσία «προσθήκες στο λογισμικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

ADSDAO_1182010.pdfa