Αξιολόγηση προσφορών για τις Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Αξιολόγηση προσφορών για τις Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Αξιολόγηση προσφορών για τις Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

adsdao352011.pdfa