Αξιολόγηση προσφορών για τις μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ.έτους 2011

Αξιολόγηση προσφορών για τις μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ.έτους 2011

Αξιολόγηση προσφορών για τις μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ.έτους 2011

adsdao332011.pdfa