037/2016 – Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σπ. Μουστακλή εντός του συγκροτήματος των Εργατικών Πολυκατοικιών έναντι του ΚΑΠΗ.

037/2016 – Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σπ. Μουστακλή εντός του συγκροτήματος των Εργατικών Πολυκατοικιών έναντι του ΚΑΠΗ.