223/2019 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1974/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

223/2019 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1974/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a