199/2018 – Αποδοχή δωρεάς για Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου