267/2018 – Αποδοχή δωρεάς ενός ημιαυτόματου απινιδωτή