124/2018 – Αποδοχή δωρεάς παροχής οπτικών ινών από την WIND Hellas Telecommunications S.A.