228/2018 – Αποδοχή οφειλής στο ΙΚΑ που αφορά την πρώην «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Ανάπτυξης» (ΔΕΚΑ) του Δήμου Ιλίου