052/2012 – Αποδοχή παραίτησης της κας Χριστοδούλου Δήμητρας και ορισμός νέου μέλους στο Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

052/2012 – Αποδοχή παραίτησης της κας Χριστοδούλου Δήμητρας και ορισμός νέου μέλους στο Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Αποδοχή παραίτησης της κας Χριστοδούλου Δήμητρας και ορισμός νέου μέλους στο Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

ADS0522012.pdfa