Αποδοχή ποσού 1.000,00€ για την καταβολή εκλογικού επιδόματος, ποσού 20.000,00€ απόδοσης ποσού μερικής απασχόλησης και ποσού 77.100,00€ από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού