Αποδοχή ποσού 1.000,00€ για την καταβολή εκλογικού επιδόματος, ποσού 20.000,00€ απόδοσης ποσού μερικής απασχόλησης και ποσού 77.100,00€ από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Αποδοχή ποσού 1.000,00€ για την καταβολή εκλογικού επιδόματος, ποσού 20.000,00€ απόδοσης ποσού μερικής απασχόλησης και ποσού 77.100,00€ από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a