087/2012 – Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 56597 Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

087/2012 – Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 56597 Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 56597 Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ADS0872012.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a