189/2018 – Αποδοχή του πίνακα 1 ενταγμένων έργων – εργασιών για τη δεύτερη κατανομή της Β φάσης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)»

189/2018 – Αποδοχή του πίνακα 1 ενταγμένων έργων – εργασιών για τη δεύτερη κατανομή της Β φάσης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)»