Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

ade3992010.pdfa