Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές 2014

Αναρτάται η υπ’ αριθμ. 445/2014 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους πίνακες αποτελεσμάτων του Δήμου Ιλίου aοι οποίοι εκτίθενται στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες, ήτοι από 18/06/2014 έως 22/06/2014, ώστε οι εκλογείς να λάβουν γνώση  προκειμένου να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις κατ’ άρθρο 48 του Ν. 3852/10.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 18/05/2014

 ΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
14.79746,04%
   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ   5.23416,28%
   
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ
4.88715,20%
   
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΛΙΟΥ  3.37810,51%
   
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΙΛΙΟΥ  2.679  8,34%
   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΛΙΟΥ (Α.Α.Κ.Π.Ι.)
1.1163,63%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 51.364 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 33.80765,82%
ΑΚΥΡΑ 1.134 
ΛΕΥΚΑ    532  
ΕΓΚΥΡΑ 32.141 
ΑΠΟΧΗ 17.55734,18%

 

image

Αποτελέσματα Υποψηφίων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15/05/2014

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 25/05/2014

 ΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
18.85169,52%
   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ8.26530,48%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 51.423 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 33.55565,25%
ΑΚΥΡΑ  3.654 
ΛΕΥΚΑ 2.785 
ΕΓΚΥΡΑ27.116 
ΑΠΟΧΗ 17.86834,75%
image