Δημοτικές Εκλογές 2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 26/05/2019

  ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
16.258 49,45%
     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 6.269 19,07%
     
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΛΙΟΝ 4.728 14,38%
     
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 3.111 9,46%
     
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΙΛΙΟΝ 1.941 5,90%
     
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΛΙΟΥ 570 1,73%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 55.096 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 34.483 
ΑΚΥΡΑ 985 
ΛΕΥΚΑ 621 
ΕΓΚΥΡΑ32.877 
ΑΠΟΧΗ 37,41% 
image

Αποτελέσματα Υποψηφίων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 26/05/2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 02/06/2019

 ΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
13.86869,16%
   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ6.18530,84%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 54.995 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 22.23265,25%
ΑΚΥΡΑ  901 
ΛΕΥΚΑ 1.278 
ΕΓΚΥΡΑ20.053 
ΑΠΟΧΗ  59,57%
image