Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10»

ade4832010.pdfa