Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10»

ade4842010.pdfa