069/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

069/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η5/11»

AOE0692011.pdfa