070/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11»

070/2011 – Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11»

aoe0702011.pdfa