Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση UPS Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η7/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση UPS Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η7/10»

Απόφαση ανάθεσης κατόπιν εξέτασης προσφορών για το έργο «Ετήσια συντήρηση UPS Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η7/10»

ade3382010.pdfa