094/2012 – Απόφαση για την εκτέλεση της Προμήθειας βασικών ειδών διατροφής που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του Πάσχα

094/2012 – Απόφαση για την εκτέλεση της Προμήθειας βασικών ειδών διατροφής που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του Πάσχα

Απόφαση για την εκτέλεση της Προμήθειας βασικών ειδών διατροφής που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του Πάσχα

ads0942012.pdfa