095/2012 – Απόφαση για την τροποποίηση του συμφωνητικού που αφορά την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων»