230/2018 – Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4483/17

230/2018 – Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4483/17

Τελευταία Νέα