Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων διαφόρων τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων διαφόρων τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων διαφόρων τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2272010.pdfa