Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων διαφόρων τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.