250/2011 – Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας κάδων απορριμμάτων