309/2017 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας

309/2017 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας