Δημαρχείο

image

Με την υπ. Αριθ. 226/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ονομάστηκε  το Δημαρχιακό Μέγαρο
 «Βασίλειος Κουκουβίνος» σε απόδοση φόρου τιμής στον τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο.