Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιλίου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο από αυτόν οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος.
 
           Σκοπός της είναι η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο έργο της κυρίως με το συντονισμό των παρεμβάσεων συντήρησης και επισκευής των διδακτιριακών υποδομών.
Στηρίζει ακόμα σχολικές πρωτοβουλίες (πολιτιστικές δραστηριότητες, προγράμματα) και συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές αρχές αλλά και με όλους τους σχολικούς φορείς (Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, Δεκαπενταμελή Μαθητικά Συμβούλια, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων).

           Η Δ.Ε.Π. κατανέμει ακόμα στις Σχολικές Επιτροπές τα χρήματα που χορηγούνται από την Πολιτεία μέσω Περιφέρειας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι η Δημοτική Σύμβουλος Κρεββατά Μαρία (213 2030004-005) (Απόφαση Ορισμούa)

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Απόφαση Σύνθεσης ΔΕΠa)

1. Κρεββατά Μαρία, Πρόεδρος

2. Θανασοπούλου Κωνσταντίνα

3. Κατσαούνος Απόστολος

4. Παππάς Ιωάννης

5. Αρβανίτη Έλενα

6. Κουσινιώρη Γιώτα

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Γρίβα Ιωάννα με αναπληρώτρια την Σύλλα Παρασκευή.

Νέστορος 101, 1ος  Όροφος,
Τηλ.: 213 2030 004, 213 2030 005, 213 2030 007 και 213 2030 008
Φαξ: 210 2630 122