Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιλίου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο από αυτόν οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος.
 
           Σκοπός της είναι η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο έργο της κυρίως με το συντονισμό των παρεμβάσεων συντήρησης και επισκευής των διδακτιριακών υποδομών.
Στηρίζει ακόμα σχολικές πρωτοβουλίες (πολιτιστικές δραστηριότητες, προγράμματα) και συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές αρχές αλλά και με όλους τους σχολικούς φορείς (Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, Δεκαπενταμελή Μαθητικά Συμβούλια, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων).
           Η Δ.Ε.Π. κατανέμει ακόμα στις Σχολικές Επιτροπές τα χρήματα που χορηγούνται από την Πολιτεία μέσω Περιφέρειας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

 

Η σύνθεση της έχει ως εξής:

 • Μαρκόπουλος Φώτιος, Πρόεδρος (213 2030004-005)
 • Κατσαούνος Απόστολος, Δ/ντής 13ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου, εκπρόσωπος  Π.Ε.
 • Λάττας Κυριάκος, Διευθυντής 6ου Λυκείου Ιλίου, εκπρόσωπος  Δ.Ε
 • Σιούτης Σάκης, εκπαιδευτικός του 25ο Δημοτικού σχολείου Ιλίου, εκπρόσωπος του «συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Δημήτρης  Γληνός»
 • Κουσινιώρη Παναγιώτα, εκπρόσωπος της Ένωσης συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

  Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Φιλαρέτη Καρκαλιά. (τηλ. 213.2030.080) 


  Νέστορος 101, 1ος  Όροφος,
  Τηλ.: 213.2030.004, 213.2030.005, 213.2030.007 και 213.2030.008
  Φαξ: 210.2630.122