327/2012 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 341,55 € από τον υπ’ αριθμ. 07/13-04-2010 βεβαιωτικό κατάλογο (χρήσης κοινοχρήστου χώρου από οικοδομικά υλικά) του ΜΠΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ