214/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 360,00 € μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’ αριθμ. 24/20-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΚΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

214/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 360,00 € μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’ αριθμ. 24/20-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΚΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 360,00 € μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’ αριθμ. 24/20-11-2007 βεβαιωτικό κατάλογο (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) του υπόχρεου ΚΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ADS2142011.pdfa