062/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων) της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στην υπόχρεη ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

062/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων) της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στην υπόχρεη ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων)  της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στην υπόχρεη ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ADS0622011.pdfa

062/2011 – Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.143,00 € από τους 32/9-12-2010 & 33/9-12-2010 βεβαιωτικούς καταλόγους (αναδρομικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων) της υπόχρεης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στην υπόχρεη ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ