294/2019 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά εισφορά μέλους στο επιμορφωτικό τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών έτους 2018-2019