295/2019 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά εισφορές μαθητών δημοτικού ωδείου έτους 2018-2019