220/2019 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά τέλος κουβουκλίου περιπτέρων