332/2016 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.

332/2016 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.