Διατελέσαντες Δήμαρχοι

 
1964-1967Αθανάσιος Οικονόμου
1967-1970Κακούρης Γεώργιος
1970-1974Δημήτριος Λυκουρέσης
24 Σεπτ. 1974 – 31 Μαΐου 1975Σωτήριος Βερβέσος
1975-1979Αθανάσιος Π Οικονόμου
1979-1982Κωνσταντίνος Τσίγκος
1982-2006Βασίλειος Κουκουβίνος
2007-σήμεραΝικόλαος Ζενέτος