005/2019 – Διενέργεια κλήρωσης για την οριστική κατάταξη για την 3η και 4η θέση των ισοδυνάμων προσφορών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/18»

005/2019 – Διενέργεια κλήρωσης για την οριστική κατάταξη για την 3η και 4η θέση των ισοδυνάμων προσφορών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/18»