086/2018 – Διευθέτηση εγκαταλελειμμένων κουτιών ενιαίου τύπου (οστεοθηκών)