367/2018 – Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 292/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης Δημοτικής Αστυνομίας, τεχνικών αρμοδιοτήτων και λοιπών μεταβολών στην Υπηρεσιακή Δομή του Δήμου

367/2018 – Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 292/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης Δημοτικής Αστυνομίας, τεχνικών αρμοδιοτήτων και λοιπών μεταβολών στην Υπηρεσιακή Δομή του Δήμου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a