Εγγραφές - Επανεγγραφές

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα υποβληθούν στους  Σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των Σταθμών,

από ΔΕΥΤΕΡΑ 06/05/2019
έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2019,
και ώρες: 9:30  – 11:30 π.μ.    
 
  1. Τα γεωγραφικά όρια για την παραλαβή των αιτήσεων θα τηρηθούν απαράβατα. 
  2. Εμπρόθεσμες  αιτήσεις  θα  είναι  όσες  υποβληθούν από 06/05/2019 έως και 24/05/2019 και ώρες από 9:30 έως 11:30 π.μ.
  3. Τα πρώτα αποτελέσματα–πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 28/06/2019.
  4. Οι ενστάσεις θα γίνονται μόνο επί της αξιολόγησης και μοριοδότησης.
  5. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από 01/07/2019 έως 10/07/2019.
  6. Τα  τελικά  αποτελέσματα – πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης,  μετά τις ενστάσεις θα  ανακοινωθούν 22/07/2019.
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..