211/2012 – Εγκριση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου».

211/2012 – Εγκριση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου».

Εγκριση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου».

AOE2112012.pdfa