223/2012 – Εγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

223/2012 – Εγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Εγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

AOE2232012.pdfa