044/2013 – Εγκριση πίστωσης για τις «Μετρήσεις ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές του Δήμου»