212/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Παραγωγή τηλεοπτικού ενημερωτικού μηνύματος για δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

212/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Παραγωγή τηλεοπτικού ενημερωτικού μηνύματος για δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Παραγωγή τηλεοπτικού ενημερωτικού μηνύματος για δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

AOE2122012.pdfa