207/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού ψυχαγωγικού υλικού για το Ψ.Κ.»

207/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού ψυχαγωγικού υλικού για το Ψ.Κ.»

Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού ψυχαγωγικού υλικού για το Ψ.Κ.»

AOE2072012.pdfa