206/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αυτοκόλλητης αφίσας για το Ψ.Κ.»

206/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αυτοκόλλητης αφίσας για το Ψ.Κ.»

Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αυτοκόλλητης αφίσας για το Ψ.Κ.»

AOE2062012.pdfa

Τελευταία Νέα