Εγκριση πίστωσης ποσού 1.599,00 € με Φ.Π.Α. για τη συναυλία BLUES με τους «Nick and the badbone » στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

Εγκριση πίστωσης ποσού 1.599,00 € με Φ.Π.Α. για τη συναυλία BLUES με τους «Nick and the badbone » στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

Εγκριση πίστωσης ποσού 1.599,00 € με Φ.Π.Α. για τη συναυλία BLUES  με τους «Nick and the badbone »  στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου

ADSDHKEPA0602012.pdfa