‘Εγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

‘Εγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

‘Εγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

adspk192011.pdfa